Zásady ochrany osobných údajov

Informácie k spracovaniu osobných údajov

Spoločnosť Frigg, s.r.o.,  Sklabiná 263, 991 05 Sklabiná, IČO: 48 173 681, DIČ: 2120083548, dbá na ochranu osobných údajov, ktoré nám poskytujete.  Je dôležité, aby ste vedeli, že osobné údaje, ktoré nám poskytujete spracovávame zodpovedne, transparentne. Máte nárok požiadať o informácie o evidovaných osobných údajoch, ich opravu, či výmaz, pokiaľ sú udelené na základe vami udeleného  súhlasu. V prípade akýchkoľvek dotazov týkajúcich sa spracovania Vašich osobných údajov sa môžete obrátiť písomne na adresu sídla spoločnosti.

Zabezpecenie Vasich osobných údajov

Spoločnosť Frigg, s.r.o. dbá na bezpečnosť  osobných dát, ktoré nám poskytujete. Prijali sme vhodné technické a organizačné opatrenia, aby sme vaše údaje dostatočne chránili s ohľadom na závažnosť ich spracovania.  K Vašim osobným údajom, ktoré sme od Vás získali nemá prístup žiadna neoprávnená osoba a neposkytujeme ich bez Vášho súhlasu ďalším subjektom pre ďalšie spracovanie, pokiaľ to nevyžaduje zákon, alebo v prípade ochrany našich právnych záujmov. 

Právo na informácie

Vašim právom je požiadať spoločnosť Frigg, s.r.o. o informácie, aké osobné údaje a v akom rozsahu a na aký účel o Vás spracovávame. Tieto informácie  Vám poskytneme zdarma v lehote najpozdejšie do 30 dní, v mimoriadnych situáciách najneskôr v lehote do 90 dní, s odôvodnením. O predĺženie lehoty v mimoriadnych prípadoch Vás včas budeme informovať. Pokiaľ budete požadovať  poskytnutie informácií, ktoré o Vás evidujeme, budeme najprv potrebovať overiť, že ste skutočná osoba, ktorej prináležia tieto informácie. Vo Vašej žiadosti tiž uveďte dostatočnú identifikáciu Vašej osoby. V prípade potreby máme právo vyžiadať si doplňujúce informácie k Vašej identifikácie, skôr než Vám poskytneme osobné údaje, ktoré spracovávame o Vašej osobe.

Našim právom je potom zamietnutie požiadavky na informácie, ktoré sú bezdôvodné, alebo sa neprimerane opakujú, prípadne ich získanie vyžaduje neprimerané úsilie, alebo by boli obtiažne získateľné ( typicky zo záložných systémov, archiválií apod.).

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť ( napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak nás budete informovať že u Vás nejaká zmena nastala, tak aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je nutné preto, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť Prevádzkovateľa.

S tím súvisí i Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o Vás evidujeme. Pokiaľ zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

Námietky

Pokiaľ si myslíte, že Vaše osobné údaje nespracovávame v súlade s platnou legislativou SR a  Európskej únie, máte právo vzniesť námietku a my následne preveríme oprávnenost Vašej požadavky. Informujeme Vás, že Vašim právom je obrátiť sa tiež s námietkou proti spracovávaným osobným údajom, ktoré o Vás spracovávame na príslušný dozorný orgán na Ochranu Osobných Údajov  na adrese:

Úrad  na ochranu osobných údajov

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27, Slovenská republika

Aktualizácia údajov, právo na opravu

Keďže sa môžu osobné údaje v priebehu času meniť ( napríklad zmena Priezviska), budeme radi, ak nás budete informovať že u Vás nejaká zmena nastala, tak aby sme Vaše osobné údaje mali aktuálne a nedochádzalo k prípadným omylom. Podanie informácie o zmene údajov je nutné preto, aby sme mohli riadne vykonávať svoju činnosť Prevádzkovateľa.

S tím súvisí i Vaše právo na opravu osobných údajov, ktoré o Vás evidujeme. Pokiaľ zistíte, že naše údaje už nie sú aktuálne, máte právo požadovať ich opravu.

Právo na výmaz

Pokiaľ ste nám niekedy udelili súhlas so sprcovaním svojich  osobných údajov ( napr. E-mailová adresa v rámci zasielaného newsletteru), máte právo  ho kedykoľvek odvolať a my údaje, ktoré spracovávame výhradne na základe Vášho súhlasu máme povinnosť vymazať . Právo na výmaz sa nevzťahuje na spracovávané údaje v rámci povinnosti plnenia zmluvy, zákonných dôvodov, či oprávnených záujmov. Pokiaľ sú niektoré Vaše dáta uchovávané v záložných systémech, ktoré automatizovane zaisťujú odolnosť vrtkých našich systémov a plní funkciu ochrany straty dát pre prípady havárií, nie je v našich silách vymazať tieto dáta i zo záložných systémov a nie je to ani technicky možné.  Ničmenej tieto dáta nie sú ďalej nijak aktívne spracovávané a nebudú slúžiť k ďalším účelom spracovania.

Kam sa môžete obrátit

So svojimi dotazmi na ochranu osobných údajov sa môžete tiež obrátiť na e-mail: matej@frigg.sk,  alebo na sídlo našej firmy: Frigg,  s.r.o., Sklabiná 263, 991 05 Sklabiná.

Spracovanie osobných údajov

Frigg,  s.r.o. neurčil zodpovednú osobu (DPO) na ochranu osobných dát na zvýšenie dohľadu a kontroly nad spracovávanými osobnými údajmi. 

Frigg, s.r.o. spracováva nasledujúce osobné údaje/kategórie osobných údajov, vrátane stanovených právnych titulov, účelov a dôb spracovania pre jednotlivé záznamy činností o spracovaní.

Kde nás nájdete:

Frigg, s. r. o.

Sklabiná 263

991 05 Sklabiná

matej@frigg.sk

Niečo málo o nás

Sme otec so synom. Otec rád majstruje. Syn rád vymýšľa a hľadá spôsoby ako dať veciam druhú šancu. 

Spojili sme sily a vytvorili Woodyho.

Lampu, ktorá rozžiari nielen priestor okolo teba, ale aj v tebe. 

Matej

OBCHODNÉ

PODMIENKY

NEW RELEASES

Radi experimentujeme. Nateraz máme vytvorený len tento jeden model lampy. Možno príde čas aj niečo nové. Ak chceš vedieť viac, nechaj nám svoju e-mailovú adresu a budeš informovaný o novinkách. Nespamujeme. Sami to nemáme radi.

  • Šedý Instagram Icon
  • Grey Facebook Icon
  • Grey YouTube Icon